Nasza internetowa sprzedaz dokonywana na stronie odbywa sie zgodnie z obecnie obowiazujacymi wszelkimi warunkami zakupu.


Nasze katalogi sa ??skierowane wylacznie do firm, samorzadów, wspólnot, stowarzyszen, itp., osób pelnoletnich dzialajacych zawodowo w ramach dzialalnosci zawodowej.  


Reserva de dominio:
Mientras no se haya pagado totalmente la factura correspondiente, la mercancía entregada seguirá siendo propiedad de POSTQUAM COSMETIC, S.L.Ceny: Ceny nie zawieraja podatku od sprzedazy VAT. Ceny pojawiajace sie w naszych dokumentach sprzedazy sazagwarantowane przez okres waznosci katalogu, z wyjatkiem bledów drukarskich. Zastrzezenie wlasnosci: Towar wynikajacy z faktur niewpelni oplaconych jest wlasnoscia POSTQUAM do ich pelnego zaplacenia.

Platnosc:Platnosc dokonuje sie w  gotówce i bez znizki, chyba, ze na fakturze jest wskazana inna forma platnosci. W przypadku, gdy platnosc jest odroczona i nie zostanie ona dokonana w wyznaczonym terminie, towar, ktory byl przedmiotem sprzedazy-zakupu przechodzi na wlasnosc Postquam Cosmetic. Zaprzestanie platnosci fakrut przez klienta upowaznia Postquam Cosmetic do zadania odszkodowania w wysokosci 15 % naleznej kwoty, nie mniej jednak niz 20 euro. Równiez w tym przypadku koszty jakiegokolwiek postepowania sadowego ponosi dluznik.