PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH NA NASZYCH FORMULARZACH.

Nazwa podmiotu: POSTQUAM GROUP (Postquam Cosmetic SL, Sanase Cosmetic SLU, Forte Consulting SL, BQ Press SL, Grupo Tejedor Pérez TP SL, Tejedor i Díez SL, Santiago Tejedor SL i El Rincón del Estilista)
Adres: Ctra Burgos-Portugal, km.115. 47270 Cigales (Valladolid)
Teléfono: 983 492 998
Email: info@postquam.com

 1. Formularz kontaktowy / prośba o informacje.
  1. Cel:
   • Podaj odpowiedź na Twoje zapytanie o informacje, dokonane za pomocą naszego formularza kontaktowego
   • Wysyłaj komunikaty i informacje z GRUPO POSTQUAM na różne sposoby, w tym elektroniczne, chyba że zaznaczysz to pole w tym celu.
  2. Legitymacja: Legalność przetwarzania twoich danych jest wyraźną zgodą zainteresowanej strony.
  3. Odbiorcy: Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych
 2. Formularz rejestracyjny użytkownika / rejestr.
  1. Cel:
   • Zarządzaj rejestracją użytkownika na naszej stronie internetowej
   • Zarządzaj zakupami dokonanymi na naszej stronie internetowej
   • Podaj informacje o przetwarzaniu i stanie zakupów.
   • Historyczny zapis zakupów dokonanych na naszej stronie internetowej
   • W ten sposób informujemy, że możesz odbierać komunikację za pośrednictwem poczty e-mail i / lub telefonu, aby poinformować Cię o możliwych incydentach, błędach, problemach i / lub statusie Twoich zamówień.
  2. Legitymacja: Legalność przetwarzania danych osobowych polega na wykonaniu umowy i wyraźnej zgodzie zainteresowanej strony
  3. Przeznaczenia: Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, z wyjątkiem i w celu zaoferowania jak najlepszej usługi, twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom GRUPO POSTQUAM (patrz dane ODPOWIEDZIALNE ZA LECZENIE).
 3. Spontaniczne kandydatury / praca z nami.
  1. Cel: Uczyń Cię uczestnikiem procesów selekcji personelu przeprowadzanych przez GRUPO POSTQUAM.
  2. Legitymacja: Legalność przetwarzania danych osobowych opiera się na wyraźnej zgodzie wyrażonej przez zainteresowaną stronę, którą on / ona przekazuje nam w związku z jego spontaniczną kandydaturą.
  3. Odbiorcy: Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, za wyjątkiem wolnych miejsc pracy w innych spółkach GRUPY, dane mogą być przekazywane innym podmiotom GRUPO POSTQUAM (patrz dane ODPOWIEDZIALNE ZA LECZENIE).
 4. Zareklamuj się w naszym czasopiśmie.
  1. Cel: Zarządzaj aplikacją, aby reklamować się w magazynie GRUPO POSTQUAM.
  2. Legitymacja: Legalność przetwarzania danych osobowych opiera się na wyraźnej zgodzie wyrażonej przez zainteresowaną stronę, którą on / ona przekazuje nam w związku z jego zainteresowaniem reklamą w naszym czasopiśmie.
  3. Odbiorcy: Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, z wyjątkiem sytuacji, w których w celu zaoferowania lepszej usługi Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom będącym członkami GRUPO POSTQUAM.
 5. Dostawa biuletynu / biuletyn.
  1. Cel: Zarządzaj wysyłaniem biuletynu Newsletter / GRUPO POSTQUAM do użytkowników, którzy go subskrybują.
  2. Legitymacja: Uzasadnieniem dla przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda zainteresowanych stron, które subskrybują tę usługę, poprzez zaznaczenie w tym celu pola wyboru.
  3. Odbiorcy: Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych.
 6. Wyłącznie dla klientów i potencjalnych klientów Grupy Postquam.
  1. Cel
   • Faktury / dowody dostawy / zlokalizuj zamówienie: W GRUPO POSTQUAM przetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania usługami administracyjnymi i logistycznymi uzyskanymi na podstawie stosunku umownego, a także zobowiązań wynikających z umowy.
   • Zamówienia telefoniczne: W GRUPO POSTQUAM przetwarzamy Twoje dane w celu zarządzania Twoim żądaniem informacji lub zamówienia.
   • Reklama: W GRUPO POSTQUAM przetwarzamy Twoje dane, aby zaoferować Ci nasze produkty i usługi / kursy, zajęcia i warsztaty / naszą działalność.
  2. Legitymacja
   • Faktury / dowody dostawy / zlokalizuj zamówienie i zamówienia telefoniczne: Legalność przetwarzania danych to wyraźna zgoda zainteresowanej strony, wywiązanie się z obowiązku prawnego i wykonanie umowy.
   • Reklama: Podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.
  3. Odbiorcy
   • Faktury / dowody dostawy i zamówienia telefoniczne: Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, z wyjątkiem przypadków, gdy w celu zaoferowania jak najlepszej usługi Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom z GRUPY POSTQUAM (patrz dane ODPOWIEDZIALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI)
   • Reklama: Żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, z wyjątkiem przypadków, w których w celu zaoferowania lepszej obsługi Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom będącym członkami GRUPO POSTQUAM (patrz dane ODPOWIEDZIALNE ZA ZABIEGI).
 7. Traktowanie obrazów kamer monitorujących wideo.

  Zarówno nasza centrala, jak i niektóre z naszych centrów obsługi klienta są wyposażone w stałe systemy nadzoru wideo ze względów bezpieczeństwa.

  Zdjęcia przechwytywane przez systemy nadzoru wideo będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego miesiąca od ich uchwycenia, zgodnie z instrukcją 1/2006 z dnia 8 listopada hiszpańskiej agencji ds. Ochrony danych, w sprawie przetwarzania danych osobowych do celów nadzoru za pomocą kamer.

PRAWA W PRZETWARZANIU DANYCH

W przypadku wszystkich danych przetwarzanych w niniejszej polityce prywatności użytkownik może wykonywać prawa dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, a także inne prawa opracowane w dodatkowych informacjach.

DODATKOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Dane GRUPO POSTQUAM mogą zbierać dane do wykorzystania, nawigacji na stronie internetowej, poprzez nasze formularze, pocztą elektroniczną lub ze względu na stosunek umowny łączący się z GRUPO POSTQUAM to dane osobowe. W momencie wypełniania każdego z formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej pojawi się seria danych obowiązkowych, których pola są oznaczone symbolem *. W przypadku braku wypełnienia takich pól nie można zrealizować opisanych celów każdej z formulami.

W niektórych przypadkach informujemy, że dzięki prostemu użyciu i nawigacji w naszej Witrynie, GRUPO POSTQUAM będzie przechowywać dane związane z:

 • Adres IP
 • System operacyjny
 • Wersja przeglądarki
 • Czas trwania wizyty lub nawigacji przez Witrynę

Takie informacje mogą być przechowywane za pomocą Google Analytics, więc odnosimy się do Polityki prywatności Google, ponieważ Google gromadzi i traktuje takie informacje.

W ten sam sposób strona internetowa ułatwia korzystanie z Google Maps, które mogą mieć dostęp do Twojej lokalizacji, zakładając, że na to pozwalasz, w celu ułatwienia większej szczegółowości dotyczącej odległości i / lub naszych ścieżek miejsca W związku z tym odnosimy się do Polityki prywatności używanej przez Google Maps, aby poznać wykorzystanie i przetwarzanie takich danych.

Takie informacje nie będą powiązane z konkretnym użytkownikiem i będą przechowywane w naszych bazach danych, w celu przeprowadzenia analizy statystycznej, ulepszeń w Witrynie, produktów i / lub usług oraz strategii biznesowej, przez POSTQUAM GROUP bez komunikacji do innej strony trzeciej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

GRUPA POSTQUAM zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub dostosowywania niniejszych Zasad prywatności w dowolnym momencie. Dlatego zalecamy przeglądanie go za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się na stronie internetowej i uzyskał dostęp do swojego konta lub profilu, uzyskując do niego dostęp, zostanie o tym poinformowany w przypadku, gdy nastąpiły istotne zmiany w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych.

W jakim celu traktujemy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania danych zgromadzonych za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podstawie stosunku umownego, który łączy Cię z GRUPO POSTQUAM, zostanie w każdym przypadku opisany w podstawowych informacjach na temat ochrony danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

W GRUPIE POSTQUAM będziemy przechowywać twoje dane osobowe w okresach ustalonych w polu, które pojawi się poniżej:

PRZETWARZANIE DANYCH CZAS KONSERWACJI DANYCH
Formularz kontaktowy w Internecie z prośbą o reklamę / informację Zaakceptuj otrzymywanie reklam Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu, aż zgoda udzielona w tym celu zostanie odwołana.
Nie akceptuje otrzymywania reklam Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie ściśle niezbędnym do spełnienia Twojej prośby.
Pracuj z nami / spontaniczna oferta Zgodnie z polityką ochrony GRUPO POSTQUAM Twoje dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres JEDNEGO ROKU od otrzymania życiorysu.
Rejestracja użytkownika Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie anulujesz swojego konta użytkownika.
Dane historyczne dotyczące zakupów zostaną zachowane do momentu anulowania konta użytkownika.
Po anulowaniu konta użytkownika dane pozostaną oddzielone od naszych baz danych, chociaż będą one utrzymywane z mocy prawnej.
Dostawa biuletynu / biuletyn Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu anulowania subskrypcji Newslettera GRUPO POSTQUAM.
Zareklamuj się w naszym czasopiśmie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie ściśle niezbędnym do spełnienia Twojej prośby.
Wyłącznie dla klientów GRUPO POSTQUAM Faktury / dowody dostawy i zamówienia telefoniczne Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia stosunku umownego. Po uzyskaniu tego samego, a także w celach handlowych Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z postanowieniami Kodeksu handlowego. Dla celów podatkowych twoje dane będą przechowywane przez okres 4 lat zgodnie z przepisami ogólnego prawa podatkowego.
Reklama Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu, aż zgoda udzielona w tym celu zostanie odwołana.

Jaka jest zasadność traktowania Twoich danych?

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług.
 2. Wyraźną zgodę zainteresowanej strony na następujące przetwarzanie danych:
  • Przetwarzanie danych w internetowych formularzach kontaktowych (z reklamą i bez niej)
  • Przetwarzanie danych zebranych dzięki rejestracji użytkownika na naszej stronie internetowej.
  • Przetwarzanie danych zawartych w abonamencie do biuletynu / newslettera GRUPO POSTQUAM.
  • Przetwarzanie danych uzyskanych dzięki jego spontanicznej kandydaturze.
  • Przetwarzanie danych klienta, które znajdują odzwierciedlenie w fakturach i dowodach dostawy / zamówieniach telefonicznych.
  • Wysyłanie informacji o naszych produktach i usługach / warsztatach i kursach / naszej działalności.
 3. Zgodność z obowiązkiem prawnym:
  • Warunki przechowywania danych po zakończeniu stosunku umownego oparte są na zgodności z przepisami Kodeksu handlowego.
  • Przekazywanie twoich danych na żądanie Inspekcji Skarbu jest objęte ustawą 58/2003 z 17 grudnia o podatku ogólnym.

Do których adresatów będą przesyłane twoje dane?

Jak wskazano w informacji podstawowej, żadne dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązania prawnego.

W przypadkach, w których jest to konieczne, dane GRUPO POSTQUAM można przenieść na następujące organizmy, zgodnie z obowiązkiem prawnym:

 1. Niezbędne dane dotyczące zgodności z obowiązkiem prawnym mogą zostać przekazane hiszpańskiej agencji podatkowej.
 2. Do odpowiednich podmiotów bankowych, aby być na bieżąco z płatnościami.
 3. Twoje dane zostaną przekazane firmom, które tworzą GRUPO POSTQUAM.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania danych?

Jako właściciel danych masz prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia przetwarzania danych, uzyskania dostępu do twoich danych osobowych, żądania poprawienia danych, które są niedokładne lub, w razie potrzeby, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, a Pan/i jako zainteresowana strona wycofuje udzieloną zgodę.

GRUPA POSTQUAM będzie traktować i przechowywać twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uszczerbku dla faktu, że jako zainteresowana strona możesz w każdym przypadku zażądać ograniczenia przetwarzania danych. W niektórych przypadkach możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, które będą dostarczane w formie uporządkowanej, powszechnie używane lub odczytywane mechanicznie dla ciebie lub nowej osoby odpowiedzialnej za leczenie, które wyznaczyłeś.

Będziesz mieć prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na dowolny zabieg, na który ją przyznałeś.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mailowego info@postquam.com.

Posiadamy formularze pozwalające na korzystanie z wszystkich wyżej wymienionych praw, jednak możesz również skorzystać z dokumentów przygotowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych.

Będziesz mieć prawo do złożenia reklamacji w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uznasz, że wykonanie Twoich praw nie zostało odpowiednio rozwiązane. Maksymalny okres do rozwiązania wynosi jeden miesiąc od otrzymania twojego wniosku.

W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji danych, dziękujemy za przekazanie jej na piśmie w celu zapewnienia aktualności danych.

Ostatnia modyfikacja 16.2.2018