Projekt
GREEN BEAUTY

Pracujemy dalej nad naszym projektem "Green Beauty", aby zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne naszej firmy.

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PLANETY.
· Kosmetyki bez mikroplastików, walka z wpływem zanieczyszczeń z plastiku.
· – Wybór kosmetyków bez oleju palmowego.
· – Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, kartony nieszkodliwe dla środowiska naturalnego i produkty pełne poszanowania z otoczeniem.
KOSMETYKI ZDROWOTNE.
· Całkowicie unikamy wszelkich składników, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia i jesteśmy zaangażowani w innowacje o niezwykłym stężeniu naturalnych i ekologicznych substancji czynnych, skutecznie poprawiające zdrowie skóry.
SZACUNEK DLA ZWIERZĄT.

· Idziemy znacznie dalej niż przepisy, które zakazują badań na zwierzętach i jesteśmy aktywni w tej sprawie, będąc firmą, która stawia zwierzęta, tak jak ludzi, na pierwszym miejscu.